Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży prowadzona jest spotkania z młodzieżą w szkołach. Najwięcej działań podejmowanych jest w szkołach, którym nadano imię Anny JENKE. Jako najbliższy przykład może służyć szkoła i gimnazjum w Błażowej. Organizowane są sesje, konkursy na temat życia i działalności Anny Jenke. Podczas sesji wygłaszane są referaty na tematy działalności Sługi Bożej Anny Jenke , stawianie jej jako przykład do naśladowania we współczesnej rzeczywistości. w Jarosławiu urządza się tak zwane majowe świętowanie z Anną. Odbywają się one w Miejskim Ośrodku Kultury i skupiają wiele osób, w tym młodzież. Podczas tych imprez młodzież występuje w przygotowanych pod okiem nauczycieli okolicznych szkół programach artystycznych. Są montaże słowne, piosenki i tańce ludowe; takie jak krakowiak, kujawiak itp. Wydawana dla młodzieży "Słoneczna Skała" o Annie Jenke jest drogowskazem dla postępowania ludzi młodych, gdyż Anna Jenke była nauczycielką i wychowawcą w trudnych czasach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Anna Jenke organizowała wypoczyne i pomoc materialna dla biedniejszych dzieci.

Dane naszego OPP: