Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja ma na celu: 1 . propagowanie sztuki osób niepełnosprawnych, 2 . organizacja dążeń mających na celu rozbudzenie zainteresowań twórczych osób niepełnosprawnych, 3 . rozpowszechnianie zasad i metodologii terapii sztuką (art-terapii), 4 . podejmowanie inicjatyw na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych przez sztukę, 5 . przechowywanie, katalogowanie i eksponowanie prac osób niepełnosprawnych, 6 . promocja i organizacja wolontariatu, 7 . współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym profilu, 8 . działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 9 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 11 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: