Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy duchownej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej.
Prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej.
Inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki.
Wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo w zakresie kultu religijnego.
Samodzielna działalność kultu religijnego

Dane naszego OPP: