Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na terenie swojego regionu poprzez organizację wolontariatu w placówkach opieki paliatywnej i zdrowotnej. 2 . Organizacja stałej profesjonalnej rehabilitacji fizycznej dla kobiet po mastektomii, poprzez ćwiczenia usprawniające z ukierunkowaniem poprawy ruchomości obręczy barkowej po stronie operowanej. Rehabilitację psychologiczną w formie terapii zespołowej i indywidualnej w miarę potrzeb. Organizowanie warsztatów, prelekcji i wykładów edukacyjnych w formie konferencji i spotkań klubowych. 3 . Organizowanie innych form terapii takie jak: spotkania okazjonalne, imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne. 4 . Organizacja wyjazdowych imprez integracyjnych w sferze turystyczno kulturalnej i sportowej 5 . Działania integrujące środowisko kobiet po mastektomii oraz tworzenie społecznego klimatu osobom niepełnosprawnym sprzyjającego akceptacji w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: