Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawową misją Fundacji jest wspieranie finansowo i instytucjonalnie szpitali dziecięcych w Warszawie. Fundacja będzie starać się wspierać wszystkie specjalizacje medyczne szpitali, promować wysokie standardy medyczne i organizacyjne, a także wspierać w korzystaniu z najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Fundacja będzie również zaangażowana w organizowanie i mobilizowanie, jak najszerszego wsparcia na rzecz pozyskania środków na wyżej wymienione cele, wspieranie ducha wolontariatu wśród mieszkańców, aby tym samym stworzyć poczucie własności, odpowiedzialności i ugruntowanie społeczności oraz zapewnienie wzorca dla innych przyszłych organizacji w całej środkowej i wschodniej części regionu europejskiego na doskonalenie opieki nad pacjentem.

Dane naszego OPP: