Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PROFILAKTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I INWALIDZTWA, POMOC ORGANIZACYJNA I MATERIALNA CZŁONKOM W POKONYWANIU TRUDNOŚCI ŻYCIOWYCH, POPULARYZOWANIE POSTĘPOWYCH IDEI I OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORGANIZACJA REHABILITACJI W LOKALACH I W DOMU CHOREGO, POGŁĘBIANIE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ RÓŻNYCH ŚRODOWISK NA KWESTIĘ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, LIKWIDOWANIE BARIER I OGRANICZEŃ UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNYM UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI POMOCOWEJ, INSTRUKTAŻOWEJ I DORADCZEJ, GRUP WSPARCIA W RÓŻNYCH SCHORZENIACH, WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, ORGANIZOWANIE ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH, KLUBÓW BANKÓW POMOCY TERAPEUTYCZNEJ, ORGANIZOWANIE IMPREZ OKAZJONALNYCH, INTEGRACYJNYCH, PROWADZENIE WARSZTATÓW, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, KONKURSÓW, WYSTAW, POKAZÓW I ODCZYTÓW

Dane naszego OPP: