Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\) upowszechnianie i popularyzacja nauk przyrodniczych, poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, poznawanie i ochrona przyrody ojczystej; b) propagowanie etycznych i humanistycznych wartości przyrody; c\) prowadzenie i popieranie prac badawczych w zakresie ochrony przyrody; d) naukowe wspieranie prac nad restytucją gatunków wymierających; e) prowadzenie i popieranie prac nad przygotowaniem i aktualizacją sieci obszarów chronionych; f) wspieranie badań i prac dotyczących poprawy metod gospodarowania i zarządzania środowiskiem przyrodniczym na obszarach zdegradowanych; g) prowadzenie edukacji przyrodniczej i badań zmierzających do poprawy jakości tego kształcenia; h\) organizowanie krajowych i zagranicznych konferencji oraz sympozjów przyrodniczych; i) współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony przyrody, w tym szczególnie w obszarach granicznych.

Dane naszego OPP: