Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

zapomogi dla członków Stowarzyszenia 0000 Na Walnym Zgromadzeniu naszego Stowarzyszenia w marcu 2016 r., przyjęliśmy roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 , które zostało złożone do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej . 0000 Sukcesywnie pracowaliśmy nad aktualizacją bazy danych naszych członków. Obecnie po weryfikacji bazy mamy aktualne adresy i numery telefoniczne do 125 osób. Znacznie też wzrosła frekwencja na naszych spotkaniach. 0000 Opracowano i zatwierdzono Plan Pracy Zarządu na 2016 r. wraz z planem finansowym. 0000 Od Zarządu Regiony NSZZ "Solidarność" otrzymaliśmy w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz zakupiliśmy drukarkę

Dane naszego OPP: