Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie uczniów uzdolnionych oraz promowanie osób wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami m.in. poprzez ufundowanie jednorazowych stypendiów naukowych dla 24 tegorocznych absolwentów i uczniów którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali łącznie 15 tytułów laureata i 18 tytułów finalisty olimpiady przedmiotowej lub tematycznej w wysokości 500 PLN za każdy zdobyty tytuł oraz po 300 PLN dla każdego z 5 finalistów XXI Konkursu Fizycznego organizowanego przez Wydział Fizyki UW i Kuratorium Oświaty w Warszawie; - wspieranie działań mających na celu rozwój i pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie: 0000 zajęć Koła Ekonomicznego, przygotowującego uczniów do udziału w trzech Olimpiadach: Wiedzy Ekonomicznej, Przedsiębiorczości oraz Wiedzy o Bankach, 0000 7 . Tournee Pasyjnego chóru szkolnego,

Dane naszego OPP: