Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie wszelkiego rodzaju pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami skierowanymi na ratowanie zagrożonego zdrowia, życia i mienia. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej, organizacja zawodów z zakresu sportów pożarniczych, pokazów sprzętu i umundurowania strażackiego w ramach imprez okolicznościowych na ternenie gminy. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000092215
  • e-mail: damdra@wp.pl
  • Adres: MOGIELNICA 461, 36-040 MOGIELNICA