Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja Warsztatów terapeutycznych dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom i propagowaniu trzeźwego stylu życia. Organizowanie Warsztatów terapeutycznych dot utrwalaniu trzeźwości i poprawie stosunków w rodzinie. Organizacja festynów,pikników,spotkań z terapeutami,wyjazdów terapeutycznych, wyjazdów integracyjnych oraz wyjazdów na Zloty Trzeźwościowe podopiecznych Stowarzyszenia wraz z rodzinami. Organizacja warsztatów decoupage,wieczorków muzyczno- poetyckich,warsztatów obsługi komputerów,dni z jogą oraz wielu innych aby zapewnić pożyteczne spędzanie czasu Naszym podopiecznym. Prowadzimy punkt poradniczy do spraw uzależnień w którym informujemy gdzie osoby mające problem mogą uzyskać pomoc i w jakim zakresie.W Klubie Abstynenta działają grupy mityngowe AA oraz grupy wsparcia.Klub Abstynenta czynny jest codziennie od 16.00 do 19.30 , gdzie zawsze można przyjść i porozmawiać czy oglądnąć film.Klub posiada bibliotekę oraz bogatą kolekcję filmów.

Dane naszego OPP: