Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prawie wszyscy wiedzą, że aktywność ruchowa sprzyja utrzymaniu zdrowia, jednak dopóki sami tego nie doświadczą nie zdają sobie sprawy w jakim stopniu. Podczas zajęć, prowadzonych przez Towarzystwo uświadamia się ich uczestników i zwraca się ich uwagę na zmiany w funkcjonowaniu ciała pod wpływem wykonywanych ćwiczeń. Ułatwia to fakt, że tradycyjna medycyna chińska zwraca uwagę na to zjawisko jeszcze bardziej, niż europejska, a więc ćwiczenia, uprawiane w tym kręgu kulturowym tworzone są przede wszystkim z uwzględnieniem oddziaływania na krążenie krwi, oddychanie i działanie systemu nerwowego. Uświadamianie to ma na celu skłonienie ich do regularnego ćwiczenia we własnym zakresie, nie tylko podczas treningów, by zrównoważyć fakt prowadzenia nie do końca higienicznego trybu życia przez większość z nich.

Dane naszego OPP: