Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest organizacja życia muzycznego, rozwijanie i pogłębianie wśród swoich członków i całego społeczeństwa szeroko pojętej kultury muzycznej, upowszechnianie wiedzy o tradycjach i osiągnięciach regionu w dziedzinie muzyki i twórczości muzycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Dane naszego OPP: