Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem OZŻ jest : 1 - organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, 2 - podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, 3 - prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej, sportowej i turystycznej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami żeglarstwa, gospodarki morskiej i wodnej, 4 - umożliwienie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, 5 - upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i ekologii.

Dane naszego OPP: