Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykładowców i pracowników Seminarium; Fundowanie stypendiów dla studentów i personelu dydaktyczno- wychowawczego Seminarium; Rozpowszechnianie wiadomości o działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie w zakresie formacji kandydatów do życia zakonnego i kapłaństwa; Współpraca ze środowiskami nauki i oświaty w kraju i za granicą;

Dane naszego OPP: