Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2 \) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 3 ) nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie, 4 ) pomoc społeczna 5 \) ochrona i promocja zdrowia, 6 ) działalność charytatywna, 7 \) upowszechnianie kultury fizycznej, 8 \) promocja i organizacja wolontariatu, 9 \) kultura i sztuka, 10 ) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w praktyce.

Dane naszego OPP: