Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Opieka nad spuścizną Agnieszki Osieckiej. 2 ) Popieranie i promowanie twórczości autorów i kompozytorów piosenek oraz inncyhh form estradowych i teatralnych. 3 ) Promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych\) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów. 4 ) Kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej. 5 ) Opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą działalnością gospodarczą. 6 \) Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.

Dane naszego OPP: