Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie szkolenia w różnych dyscyplinach sportu oraz propagowanie kultury fizycznej na terenie działania. 2 . Organizowanie i rozwój sportu kwalifikowanego. 3 . Upowszechnianie wraz z innymi podmiotami prawidłowego modelu wychowania zawodników i innych członków klubu.

Dane naszego OPP: