Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia, 2. promowanie wśród społeczeństwa zasad demokracji i właściwej postawy obywatelskiej, 3. aktywny udział w tworzeniu dóbr kulturalnych i socjalnych swojego środowiska, 4. podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych, 5. zachęcanie ludzi dobrej woli do współpracy w celu społecznego służenia ich środowisku, 6. promowanie efektywności i norm etycznych w działalności gospodarczej, wykonywaniu zawodu, służbie publicznej i przedsięwzięciach prywatnych członków klubu, 7. prowadzenie działalności i kształtowanie świadomości społecznej na rzecz poprawy stanu naturalnego środowiska i zapobiegania jego degradacji, 8. tworzenie forum dla członków klubu do swobodnej dyskusji we wszystkich sprawach publicznych, 9. łączenie członków klubu więzami przyjazni i wzajemnego zrozumienia, 10. czerpanie satysfakcji i przyjemności ze spotkań we własnym gronie

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000089711
  • e-mail: m.sterczewska@wp.pl
  • Telefon: 501209095
  • Adres: UL. KRZYŻOWA 7/2, 61-545 POZNAŃ