Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

organizacja spotkania tzw. kulturtagu w Polsce i Niemczech wspólnie dla dzieci polskich i niemieckich, starano się zapewnić dzieciom wspólna zabawę, wspólne zwiedzanie oraz poznawanie języka polskiego i niemieckiego. Dzieci zarówno polskie i niemieckie miały nawiązać wspólne znajomości , poznawać kulturę polska i niemiecką.Chciano pokazać dzieciom nasze miasto od strony historycznej, nowoczesne ośrodki edukacyjne ,popularyzujące współczesne osiągnięcia nauki ,techniki i kultury.W programie uwzględniono Centrum Przyrodnicze, zwiedzanie Zielonej Góry "Szlakiem Bachusików" zakończone pod pomnikiem Bachusa.

Dane naszego OPP: