Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dalsza realizacja w partnerskiej współpracy, z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” z Łodzi, projektu "Budżet partycypacyjny w Kutnie”, przedstawionego we wniosku nr E 3/2316 , złożonym w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG jako wnioskodawcy. Dwuletni okres realizacji projektu, od 1 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, Społeczna Miasta Kutna wydatkowała środki finansowe głównie na umowy zlecenia, których przedmiotem była ewaluacja poszczególnych zadań realizowanych w opisywanym projekcie. Zakładanym efektem w-w projektu był wzrost aktywności społeczności naszego Miasta Kutna, wyrażający się w większej liczbie wniosków aplikujących do budżetu obywatelskiego Miasta Kutno, wskazujących na potrzebę finansowania wskazywanych zadań przez organizacje pozarządowe i nieformalne grupy.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000089639
  • e-mail: sfmksfmk@wp.pl
  • Telefon: 243551012
  • Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO 5, 99-300 KUTNO