Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,,BEZ BARIER” jest organizacją non-profit działającą na rzecz dzieci i dorosłych pokrzywdzonych przez los ze względów zdrowotnych czy też społecznych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez: prowadzenie Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rehabilitacją, prowadzenie dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych. Realizujemy też program pomocy żywnościowej dla najuboższych oraz programy stypendialne dla dzieci i młodzieży celem wyrównania ich szans edukacyjnych.

Dane naszego OPP: