Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest działalność i zadania związane ze strefą działań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijanie i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Cała prowadzona działalność służy realizacji celów statutowych

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000089478
  • e-mail: olimpia.jawor@op.pl
  • Telefon: 768702155
  • Adres: PLAC BANKOWY 1, 59-400 JAWOR