Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1. Organizowanie:
a) szkolenia wyczynowego
b) działalności rekreacyjno sportowej
c) imprez, konkursów, pokazów.
2. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności gospodarczej.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej na cele organizacji pożytku publicznego zgodnie z PKD: - 92.62.Z - pozostała działalność związana ze sportem - 92.61.Z - działalność stadionów i innych obiektów sportowych - 92.72.Z pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - 91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Dane naszego OPP: