Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie sytuacji sprzyjającej samorozwoju człowieka Krzewienie idei samorozwoju i kreowanie środowiska sprzyjającego samorozwojowi Działanie na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,chorych,niepełnosprawnych lub prześladowanych ze względu na płeć,rasę przynależności narodową i etniczną oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie działań prozdrowotnych.

Dane naszego OPP: