Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego przyczynia się do wzrostu świadomości językowej w szerszych kręgach społecznych, zwłaszcza zaś wśród dzieci i młodzieży. Członkowie Towarzystwa, poprzez uczestniczenie w działalności popularyzatorskiej, przekazują wiedzę na temat znaczenia języka polskiego w dziejach Polski, pokazują jego różnorakie związki z kulturą i przemianami życia społecznego oraz podkreślają jego kluczową rolę jako podstawowego składnika tożsamości narodowej. Osoby korzystające z działalności popularyzatorskiej Towarzystwa uzyskują świadomość, że troska o język polski nie służy tylko indywidualnemu rozwojowi intelektualnemu, ale jest też wyrazem postawy patriotycznej.

Dane naszego OPP: