Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem, czyli misją 0dnku jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności, racjonalne wykorzystywanie pozyskanej żywności na rzecz społeczności, grup, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od złych nawyków i uzależnień, przy aktywizacji społecznej lokalnych środowisk.

Dane naszego OPP: