Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Program profilaktyki zdrowotnej. W roku 2016 kontynuowaliśmy program informacji i profilaktyki zdrowotnej. Projekt jest adresowany do członków oraz członków wspierających Stowarzyszenia. Podstawą projektu jest zawarta z Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku umowa na podstawie której osoby zainteresowane profilaktyką zdrowia, a także potrzebujące porady lub badań medycznych, mogą korzystać z usług szpitali oraz przychodni Swissmed. Profilaktyczny program zdrowotny w Swissmed Centrum Zdrowia to zestaw indywidualnie dobranych do potrzeb Pacjenta badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Skierowany  do osób chcących wykonać szeroko pojęte badania profilaktyczne, sprawdzić swój stan zdrowia lub wyjaśnić odczuwane dolegliwości. Program realizowany jest w ciągu jednego lub kilku dni, terminy wizyt i badań ustalone są zgodnie z życzeniami Pacjenta.

Dane naszego OPP: