Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie wszelkich działań artystycznych, kulturalnych, naukowych i oświatowych służących rozwojowi i promocji Dolnego Śląska. a. inicjowanie i wspieranie realizacji programów informacyjnych, badawczych, twórczych, szkoleniowych i edukacyjnych, b. wspieranie i promocję działań artystycznych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć, w tym takich jak : „Wieczory Tumskie”, "Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Dolnego Śląska", "Koncerty Hawdalowe”, festiwal "Spotkania z Kulturą Żydowską", działalność koncertowa chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu , c. wspieranie programów stypendialnych dla twórców, artystów oraz specjalistów różnych dziedzin, d. udzielanie pomocy społecznej, e. wspieranie programów wydawniczych, f. współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji, g. organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej naukowej, oświatowej, kulturalnej i artystycznej, h. współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie.

Dane naszego OPP: