Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: a) Działalność na rzecz sztuki i kultury, współczesnych kresów Rzeczpospolitej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych. b) Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia. c) Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką. d) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: