Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 ) szerzenie i umacnianie postaw oraz działań służących mieszkańcom Bydgoszczy, 2 \) upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach Bydgoszczy i regionu, 3 ) popieranie działań służących rozwojowi 0c1c7dgoszczy, w tym jako ośrodka o znaczeniu regio-nalnym, 4 ) upowszechnianie postaw pracy społecznej na rzecz 0c1c7dgoszczy, 5 ) współudział w procesie patriotycznego wychowania młodzieży, 6 ) popieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, podejmujących działania zbieżne z celami Towarzystwa, 7 \) popieranie rozwoju kultury i aktywnego wypoczynku.

Dane naszego OPP: