Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej: a. działania dla dobra Ziemi Łomżyńskiej, b. ochrona, kultywowanie i popularyzowanie dziedzictwa narodowego oraz historii, tradycji, obyczajów i folkloru Ziemi Łomżyńskiej i pogłębianie wiedzy o regionie, c. utrwalanie zasad koleżeńskiego współżycia i łączności z Ziemią Łomżyńską.

Dane naszego OPP: