Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- udzielanie pomocy rodzicom osób niepełnosprawnych w zakresie skutecznych form rehabilitacji fizycznej, umysłowej i społecznej, - pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, - organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami, - pomoc w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi placówkami rehabilitacyjnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, - podejmowanie działań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - podejmowanie działań w celu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000085141
  • e-mail: teresajuros@wp.pl
  • Telefon: 774026628
  • Adres: UL. OSTAPA DŁUSKIEGO 13, 46-040 OZIMEK