Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . roztaczanie opieki nad młodzieżą i dziećmi dotkniętymi wadami rozwojowymi fizycznymi i umysłowymi; 2 . roztaczanie opieki nad młodzieżą i dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, wymagającymi resocjalizacji lub z rodzin patologicznych; 3 . prowadzenie ochronek, schronisk oraz innych placówek edukacyjno – opiekuńczych; 4 . udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującej się w potrzebie; 5 . krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających; 6 . pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym; 7 . finansowanie działalności charytatywno 0374 opiekuńczej zgodnej z celami Stowarzyszenia i określonymi uchwałami Zarządu.

Dane naszego OPP: