Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Popularyzacja wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania, szczególnie w środowisku lokalnym w czasie organizowanych dla mieszkańców Gdańsk imprez takich jak Festyn w ZOO oraz w środowisku szkolnym poprzez organizację spotkań z rodzicami uczniów I Zespołu Szkół STO. Działalność wspomagająca działalność edukacyjną I Zespołu Szkół STO w Gdańsku prowadzona głównie poprzez inicjowanie projektów edukacyjnych oraz finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji. Dbanie o infrastrukturę i bazę szkół w sposób umożliwiający prowadzenie edukacji na najwyższym poziomie.

Dane naszego OPP: