Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, informacyjna, charytatywna, opiekuńcza dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych. 2 . Pomoc rodzinie, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym. 3 . Wyrównywanie szans rozwoju społeczeństwa. 4 . Promocja uzdolnionych dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych. 5 . Promocja regionalna i krajowa, wspieranie inicjatyw integracyjnych. 6 . Neutralizacja negatywnych skutków demokratyzacji życia, reform gospodarczych. 7 . Zapobieganie przestępczości, patologii, przemocy, uzależnieniom, wulgaryzmom. 8 . Prowadzenie działalności paramedycznej oraz pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej. 9 . Prowadzenie obiektów noclegowych, turystycznych oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania i wszystkich innych form zakwaterowania. 10 .Prowadzenie restauracji oraz innych stałych placówek gastronomicznych. 11 .Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) oraz prowadzenie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej.

Dane naszego OPP: