Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- animacja kultury w społecznościach lokalnych, - zwiększanie dostępności do kultury i edukacji, - wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów, - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, - zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wpieranie form współpracy międzypokoleniowej, - wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, - promocja integracji europejskiej, - rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego, - promocja kultury polskiej w kraju i za granicą, testowanie i tworzenie nowych modeli w obszarze kultury, - wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000084092
  • www: e.org.pl
  • e-mail: biuro@e.org.pl
  • Telefon: 226274641
  • Adres: UL. MOKOTOWSKA 55, 00-542 WARSZAWA