Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 6 Celem Fundacji jest działanie na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie, a w szczególności: - pomoc humanitarna - działalność charytatywna - pomoc społeczna - działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna - ochrona zdrowia i życia - działalność sportowa i turystyczna - działalność w dziedzinie kultury i sztuki - działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna\).

Dane naszego OPP: