Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Projekt: "Przystanek różnorodność" Data i miejsce realizacji: styczeń-grudzień 2016 , Toruń Celem projektu było kształtowanie postaw otwartości wobec innych nacji i kultur, uczenie poszanowania odmienności i różnorodności, uwrażliwianie na przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz motywowanie do przeciwdziałania tym zjawiskom. W okresie od stycznia do marca kontynuowaliśmy działania z pierwszej edycji projektu, w tym: - 2 szkolenia metodyczne dotyczące tematyki antydyskryminacyjnej, - opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej

Dane naszego OPP: