Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 8 . Celami Fundacji są: 1 . Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich wspierającym. 2 . Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i opuszczeniem. 3 . Pomoc dorosłym wychowankom.

Dane naszego OPP: