Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i prowadzenie różnorakich form rehabilitacji, profilaktyki i życia kulturalnego inwalidów. 2 . Dążenie do osiągnięcia poprawy warunków socjalno-bytowych członków 3 . Inicjowanie i popularyzacja poczynań ułatwiających poruszanie się i życie osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie barier architektonicznych, urbanistycznych komunikacyjnych, psychospołecznych. 4 . Zapoznawanie społeczeństwa z problemami osób niepełnosprawnych. 5 . Wymiana doświadczeń i współpraca z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą. 6 . Przeciwdziałanie uzależnieniu alkoholowemu jak również i profilaktyka antyalkoholowa osób niepełnosprawnych. 7 . Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Dane naszego OPP: