Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Ziemi 0c15dłgorajskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie: 1 . Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 2 . Kultury, sportu i turystyki. 3 . Ochrony środowiska. 4 . Programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 5 . Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

Dane naszego OPP: