Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz działanie na rzecz integracji rodziny. Pomoc ludziom samotnym, cierpiącym oraz osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Współpraca z duszpasterstwami i wspólnotami religijnymi. Pozyskiwanie środków z darowizn i sponsoringu na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia\(zakup paczek żywnościowych, lekarstw, dopłata do wycieczek krajoznawczych\).

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000082314
  • e-mail: trzebnice88@wp.pl
  • Telefon: 768183018
  • Adres: UL. SPORTOWA 1B/3A, 59-140 CHOCIANÓW