Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) szkolenie w zakresie sportu, realizacja celów i zadań w zakresie kultury fizycznej , a przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zaspakajanie potrzeb rywalizacji i współzawodnictwa sportowego , działalność sportowa ukierunkowana na rozwój fizyczny i wartości etyczno-moralnych oraz rozwój sportu wyczynowego i stałe podnoszenie jego poziomu, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu b)pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej.

Dane naszego OPP: