Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania w celu udzielania pomocy materialnej, terapeutycznej, edukacyjnej i innej ludziom potrzebującym pomocy oraz ich rodzinom. Wspieranie działań organizacji pozarządowych, których celem jest świadczenie usług socjalnych przez poradnictwo, szkolenie oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Wspieranie dydaktycznej i wychowawczej pracy świetlic środowiskowych.

Dane naszego OPP: