Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA JEST KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA ORAZ WYCHOWANIA MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT.UCZESTNICZENIE W ROZRYWKACH I ZAWODACH SPORTOWYCH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ, TRENOWANIE MŁODEJ LIGI,SPRAWOWANIE OPIEKI WYCHOWAWCZEJ I SZKOLENIOWEJ NAD CZŁONKAMI TOWARZYSTWA. TOWARZYSTWO PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO DODATKOWĄ W STOSUNKU DO DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO , A CAŁY DOCHÓD PRZEZNACZA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO JEST PROWADZONA NIEODPŁATNIE.

Dane naszego OPP: