Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem STOWARZYSZENIA jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób wymienionych w 0391 1 ust. 2 i 3 Statutu, ich integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania predyspozycji do grupowej samopomocy oraz wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym a także zmiany stereotypu niepełnosprawności.

Dane naszego OPP: