Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania niesprawności i prowadzenia profilaktyki zapobiegawczej. 2 . Propagowanie i popularyzowanie postępowych idei osiągnięć w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 3 . Popieranie i inicjowanie prac w zakresie rozwoju oświaty i wychowania, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. 4 . Kształtowanie nowych form w edukacji w zakresie integracji, pogłębiania wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 5 . Dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychospołecznych. 6 . Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, opiekunów wychowujących dziecko niepełnosprawne. 7 . Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych w społeczeństwie dla młodzieży niepełnosprawnej po ukończeniu 16 roku życia. 8 . Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.

Dane naszego OPP: