Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 - Pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie. 2 - Popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży. 3 - Pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz: -promocji modelu życia wolnego od uzależnień; -poprawy relacji międzyludzkich; - krzewienia idei demokracji i samorządności. 4 - Wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia -integracja europejska

Dane naszego OPP: