Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Fundacji jest poradnictwo, opieka, rehabilitacja, pielęgnacja, zatrudnianie oraz kwalifikacja osób niepełnosprawnych, chorych, społecznie pokrzywdzonych, potrzebujących pomocy oraz uwrażliwienie i poradnictwo ich otoczenia, społeczeństwa, organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego jak i prywatnych instytucji, zajmujących się tymi zadaniami. Istotą działania Fundacji jest świadczenie usług, polegających na przeciwdziałaniu izolacji społecznej wyżej wymienionych grup osób, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem zarówno reprezentuje jak i staje w obronie osób, które są wykluczane ze społeczności i społeczeństwa. Jednym z priorytetowych zadań Fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały nieprawidłowo umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach świadczących tego rodzaju usługi. Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo zgodnie z zasadą normalizacji, tzn. pragnie oferować wymienionym grupom takie warunki bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych zintegrowanych jednostkach mieszkalnych. Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera, jak i zasada kluczowa „Pomaganie bez wyręczania035f. Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji do normalnego życia w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Fundacja zapewni każdą konieczną formę wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji.

Dane naszego OPP: